fbpx

Общи условия

Този сайт се управлява от Icoone.bg. Icoone.bg предлага на вас, потребителя, този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги достъпни чрез него, при условие, че приемате всички посочени тук общи условия, политики и предупреждения.

Прочетете внимателно настоящите Условия за ползване на сайта преди да посетите или използвате нашия сайт. При посещение или ползването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, не можете да получите достъп до сайта или да ползвате услуги, достъпни чрез него. Ако настоящите Условия за ползване сами по себе се считат за направено предложение, то приемането му е изрично ограничено само до настоящите Условия за ползване.

Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия сайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за настъпили промени. Вашето ползване или достъп до този сайт след публикуването на промени означава, че сте съгласни с тези промени.

Точност, пълнота, медицински съвет и навременност на информацията

Не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, е неточна, непълна или остаряла. Материалите, публикувани на този сайт, са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита изцяло на тях или те да бъдат използвани като единствена основа при вземане на решения, без да се извърши консултация с основни, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко доверяване от ваша страна на материали, публикувани на този сайт, е на ваш риск. Нищо публикувано на този сайт няма за цел да дава медицински съвети или да замени препоръките на медицински специалист. Icoone.bg не може да отговаря на непоискани имейли или на въпроси, получени по друг начин, в които се иска личен медицински съвет. Посетителите на този сайт винаги трябва да се консултират с медицински специалист преди да вземат каквито и да било решения, свързани със сегашни или бъдещи здравни проблеми.

Връзки към други сайтове

Позволено е да поставите хипертекстова връзка към този Сайт, стига тази връзка да не посочва или да създава впечатление, че съществува подкрепа или спонсорство от страна на Icoone.bg за вас, вашата фирма или вашия сайт. Без предварителното писмено разрешение на Icoone.bg не може да копирате никаква част от съдържанието на сайта или да включвате интелектуална собственост на Icoone.bg в друг сайт или друга услуга.

Връзки към сайтове на Icoone

Icoone.bg насърчава други сайтове да поставят връзка към този сайт, при условие че тези връзки съответстват на указанията описани тук. Връзките към този сайт от други сайтове трябва да са само текстови и не могат да включват логото на Icoone или друга интелектуална собственост. Bсякакви намеци за подкрепа или препоръчване на конкретна компания, продукт или услуга от страна на Icoone.bg са строго забранени.

Връзки към трети страни

Връзки към трети страни на този сайт могат да ви насочват към сайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не сме длъжни да проверяваме или оценяваме съдържанието или точността на тези страници и не носим и не поемаме отговорност за материали или сайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Указания за коментиране в социалните медии

Целта на тези указания е да информира потребителите за това как Icoone.bg взаимодейства с обществеността чрез този сайт и чрез други инструменти за социални медии на трети страни. Тези инструменти позволяват публикуването на коментари от обществеността и ние силно одобряваме провеждането на дискусия. Въпреки че не сме в състояние да отговорим на всички коментари поотделно, ние се опитаме да предоставим допълнителна информация и връзки, когато е възможно. Чрез публикуването на тези указания Icoone.bg се стреми да подкрепя културен обществен диалог, основан на факти, както на своя сайт, така и в социални медии, принадлежащи на трети страни, като Facebook, Instagram и др.

Icoone.bg преглежда и модерира коментарите, публикувани на нейния сайт и в други социални медии и си запазва правото да участва или да се намеси, както сметне за необходимо. Icoone.bg се надява публикуваните коментари да са във връзка със секцията, в която са публикувани, и си запазва правото да редактира или премахва коментари, включително, но без да се ограничава до коментари, които са:

• В противоречие със законовите принципи в България;

• Изразяват расистки, всяващи омраза, дискриминиращи по полов признак, хомофобски, клеветнически или обидни изявления или представляват заплаха за живота;

• Съдържат сериозни, недоказани или неточни обвинения срещу лица или организации;

• Агресивни, груби, заплашителни, нецензурни или порнографски;

• Обидни за даден човек или организация, груби или оскърбителени;

• Не са изпратени от автора им или се използват за рекламни цели;

• Предлагат непоискан медицински съвет;

• Представляват неразбираеми или неуместни съобщения;

• Повтарят се или представляват спам и

• които по мнение на модераторите не спомагат за нормалния ход на дискусията.

В съответствие с тези правила модераторите си запазват правото да редактират, да отказват или да премахват коментари.

Модерирането и публикуването на коментари обикновено се извършва от понеделник до петък в работно време (9:00 до 17:00 ч. Източно стандартно време). Коментари, изпратени след работно време или в събота и неделя, ще бъдат прочетени и публикувани възможно най-рано.

Коментари на потребителите, отзиви и други заявления

Ако по наше искане изпратите определени заявления (например заявки за участие в конкурс) или по ваше желание изпратите творчески идеи, предложения, препоръки, планове или други материали, независимо дали онлайн, чрез електронна поща, по пощата или по друг начин (общо наричани „коментари”), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време и без ограничения да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме или използваме по друг начин и на всякакви носители коментарите, които ни изпращате. Ние не носим и не поемаме задължението (1) да пазим коментарите ви поверителни; (2) да плащаме възнаграждение за коментари; или (3) да отговоряме на коментари.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, право върху търговска марка, право, свързано с неприкосновеността на личността и личната информация или друго лично или частно право. Вие също се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или друг незаконен, обиден или нецензурен материал и че няма да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата или на свързан сайт. Не е разрешено да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго лице или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие поемате цялата отговорност за коментарите, които правите, и за тяхната точност. Ние не носим никаква отговорност и не можем да бъдем поставени под отговорност за коментари публикувани от вас или от трета страна.

Лична информация

Изпращането на лична информация чрез сайта се ръководи от нашата Политика за поверителност.

Грешки, неточности и пропуски

Понякога e възможно да се появи информация на нашия сайт, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, свързани с описанията на продуктите или процедурите. Запазваме си правото по всяко време и без предизвестие да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация, ако информацията, публикувана на свързан с нас сайт, е неточна.

Забранено ползване

Забранено е да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за незаконна цел; (б) да подканвате други лица да извършат или да участват в незаконни действия; (в) по начин нарушаващ международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) по начин нарушаващ наши права върху интелектуална собственост или права върху интелектуална собственост на други лица; (д) с цел тормоз, злоупотреба, оскърбление, накърняване, клевета, пренебрежение, заплаха или дискриминация по отношение на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да представяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен софтуер, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който може да засегне функционалността или работата на Услугата, или на който и да е свързан сайт, други сайтове или интернет; (з) да събирате или проследявате личната информация на други лица; (и) с цел спам, фишинг, уеб фарминг, претекст, събиране на информация с програми или уеб скрапинг; (й) за нецензурни или неморални цели; или (к) с цел да нарушавате или заобикаляте защитните елементи на който и да е свързан сайт, други сайтове или интернет. Запазваме си правото да прекратим ползването от ваша страна на който и да е свързан с нас сайт, ако извършвате някоя от забранените дейности.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Icoone.bg, нашите директори, управители, служители, съдружници, агенти, изпълнители, нещатни сътрудници, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не могат да бъдат поставени под отговорност за каквито и да е травми, загуби, претенции или за каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от какъвто и да e вид, включително, но без да се ограничава до пропуснати ползи, пропуснати приходи, пропуснати икономии, изгубени данни, разходи по замяна или други подобни щети, независимо дали те са въз основа на договор, правонарушение (включително небрежност), стриктна отговорност или друго, в резултат на ползването на сайта, включително, но без да се ограничава до щети причинени от грешки или пропуски в съдържанието, както и за всякакви загуби или щети, настъпили в резултат на ползването на каквото и да e съдържание публикувано, предадено или по друг начин достъпно чрез сайта, дори и ако потребителите са уведомени за такава възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не разрешават освобождаване от отговорност или ограничаване на отговорността за последвали или случайни щети, в тези държави или юрисдикции нашата отговорност се ограничава до максималната допустима от закона степен.

Споразумението в неговата цялост

Неупражняването или неприлагането от наша страна на някое право или разпоредба от настоящите Условия за ползване не може да се счита за отказ от наша страна от това право или разпоредба.

Настоящите Условия за ползване и всички други политики или оперативни правила, публикувани от нас на този сайт, представляват споразумението в неговата цялост и споразумението между вас и нас, като уреждат използването на сайта от вас и заместват всички предходни или настоящи споразумения, съобщения и предложения, в устна или писмена форма между вас и нас (включително, но без да се ограничава до всички предишни версии на Условията за ползване).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване не трябва да се тълкуват в ущърб на съставителя.

Приложимо право

Настоящите Условия за ползване и всички отделни споразумения, които сме предоставили, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите в юрисдикцията на София, ул.Буная 16

Информация за контакт

Въпроси свързани с Условията за ползване трябва да бъдат изпращани до Icoone.bg на office@icoone.bg или по пощата на: „Новаскин “ ЕООД, София, ул.Буная 16