fbpx

Преди и след терапии за стягане на кожата: видими резултати, благодарение на Icoone

Пациент 1:

Жена, 42 години
Цел: Подобряване текстурата и цвета на кожата
Брой процедури: 5
Продължителност: 30 минути
Честота на процедурите: 2 пъти седмично

Пациент 2:

Жена, 55 години
Цел: Моделиране, намаляване на целулита
Брой процедури:
7
Продължителност:
40 минути
Честота на процедурите:
2 пъти седмично
Резултати: – 2 см