fbpx

Преди и след процедури за оформяне на тялото: видими резултати, благодарение на Icoone

Пациент 1:

Жена, 30 години
Цел: Ремоделиране и тонизиране вътрешната част на бедрата, подобряване на кръвообращението
Брой процедури: 5
Продължителност: 40 минути
Честота на процедурите: 2 пъти седмично
Резултати: – 2.8 см

Пациент 2:

Жена, 35 години
Цел: Ремоделиране на силуета
Брой процедури:
10
Продължителност:
30 минути
Честота на процедурите:
3 пъти седмично
Резултати: – 6 см

Пациент 3:

Жена, 28 години
Цел: Ремоделиране на силуета
Брой процедури:
10
Продължителност:
40 минути
Честота на процедурите:
3 пъти седмично
Резултати: – 1.5 см

Пациент 4:

Мъж, 36 години
Цел: Ремоделиране на талията
Брой процедури:
10
Продължителност:
40 минути
Честота на процедурите:
2 пъти седмично
Резултати: – 14см (резултатите са получени в комбинация от физическа активност и нискокалорична диета)

Пациент 5:

Жена, 56 години
Цел: Ремоделиране на корема, намаляне на обиколката
Брой процедури:
10
Продължителност:
60 минути
Честота на процедурите:
1 път седмично
Резултати: – 5 см

Пациент 6:

Жена, 48 години
Цел: Ремоделиране на корема и талията
Брой процедури:
10
Продължителност:
40 минути
Честота на процедурите:
2 пъти седмично
Резултати: – 13.5 см (резултатите са получени в комбинация от физическа активност и нискокалорична диета)