fbpx

Преди и след процедури за редуциране на белези от изгаряне: Видими резултати, благодарение на Icoone

Пациент 1:

Жена, 25 години
Цел: Облекчаване на болката и намаляне на възпалението, подобряване на външния вид на кожата.
Брой процедури: 3
Продължителност: 15 минути
Честота на процедурите: 3 пъти седмично

Пациент 2:

Жена, 35 години
Цел: Намаляне на възпалението, подобряване на външния вид на белези от изгаряне
Брой процедури:
7
Продължителност:
40 минути
Честота на процедурите:
2 пъти седмично